Despatx d’advocats especialitzat en dret concursal, d’empresa i de consumidors

Despatx d’advocats especialitzat en dret concursal, d’empresa i de consumidors

Mercantil

Oferim assessorament a les empreses tant en l'àmbit societari, com en situacions de conflicte o de crisi, amb una especial dedicació a l'empresa familiar, contractació mercantil, nacional i internacional, secretaria de consells d'administració, assessorament a administradors i directius, redacció de protocols familiars, a socis en conflictes societaris, competencia deslleial, propietat industrial i propietat intel·lectual i reclamació d'impagats.

Implantem programes de compliment normatiu (compliance)

 

Mercantil 0

Altres especialitats

Concursal

Concursal

L'àrea de dret concursal és una de les principals branques d'especialització del despatx. Oferim un assessorament integral per tal que l’empresa pugui prendre les decisions adequades per la reestructuració preventiva, la viabilitat empresarial o el refinançament, tant sigui en situacions prèvies a la insolvència com en situacions d’insolvència. Gestionem situacions d’insolvència, estratègies de reestructuració empresarial i refinançament de deute, representació de creditors en concursos.

També som especialistes en l’aplicació de la llei de la segona oportunitat.

 

 Consumidors i productes bancaris

Consumidors i productes bancaris

Oferim assessorament en contractació bancària

Reclamacion judicials en relació a clàusules abusives, com clàusules sòl, despeses de formalització, venciment anticipat, IRPH, o mala praxis bancària, com swaps, estructurats, accions, 

Noves tecnologies i protecció de dades

Noves tecnologies i protecció de dades

Oferim assessorament sobre els aspectes jurídics de les tecnologies de la informació i la comunicació. Assessorem l´emprenedor de base tecnològica, redactem contractes relatius a drets d´autor, marques, noms de domini o a transferència de tecnologia.

Adaptem les empreses a la normativa sobre protecció de dades: establim mesures de seguretat, realitzem auditories, i formem els treballadors en la matèria.