Despatx d’advocats especialitzat en dret concursal, d’empresa i de consumidors

Despatx d’advocats especialitzat en dret concursal, d’empresa i de consumidors

Noves tecnologies i protecció de dades

Oferim assessorament sobre els aspectes jurídics de les tecnologies de la informació i la comunicació. Assessorem l´emprenedor de base tecnològica, redactem contractes relatius a drets d´autor, marques, noms de domini o a transferència de tecnologia.

Adaptem les empreses a la normativa sobre protecció de dades: establim mesures de seguretat, realitzem auditories, i formem els treballadors en la matèria.

 

Noves tecnologies i protecció de dades 0

Altres especialitats

Concursal

Concursal

L'àrea de dret concursal és una de les principals branques d'especialització del despatx. Oferim un assessorament integral per tal que l’empresa pugui prendre les decisions adequades per la reestructuració preventiva, la viabilitat empresarial o el refinançament, tant sigui en situacions prèvies a la insolvència com en situacions d’insolvència. Gestionem situacions d’insolvència, estratègies de reestructuració empresarial i refinançament de deute, representació de creditors en concursos.

També som especialistes en l’aplicació de la llei de la segona oportunitat.

 

Civil i immobiliari

Civil i immobiliari

Oferim assessorament en dret registral i hipotecari, obligacions i contractes, contractació immobiliària, arrendaments urbans i rústics, propietat horitzontal. També assessorem en dret matrimonial i de família, en successions i herències.

 Consumidors i productes bancaris

Consumidors i productes bancaris

Oferim assessorament en contractació bancària

Reclamacion judicials en relació a clàusules abusives, com clàusules sòl, despeses de formalització, venciment anticipat, IRPH, o mala praxis bancària, com swaps, estructurats, accions,