Actualitat

Actualitat

 • I Simposi Segona Oportunitat Andalusia Oriental

  Martí Batllori participa com a ponent al I Simposi Segona Oportunitat d'Andalusia Oriental organitzat per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Granada, que tindrà lloc el dia 27 d'octubre de 2022.

 • Jornades Dret Concursal ICATF

  Martí Batllori participa com a ponent a les Jornades de Dret Concursal organitzades per l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tenerife que tindran lloc els dies 20 i 21 d'octubre de 2022.

 • Congrès Internacional La Reforma del Text Refós de la Llei Concursal

  Martí Batllori participa com a ponent al Congrès Internacional La Reforma del Text Refós de la Llei Concursal organitzat per la Universidad Complutense de Madrid, que tindrà lloc els dies 13 i 14 d'octubre de 2022.

 • Jornada Reforma Concursal 2022 ICAB

  Martí Batllori participa com a ponent a la Jornada sobre la Reforma Concursal celebrada a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona en data 14 de setembre de 2022.

 • Ponència Màster en Dret Concursal ICAB 2021-2022

  Martí Batllori participa com a ponent al Màster en Dret Concursal ICAB 2021-2022, Llei segona oportunitat: àmbit, especialitat, tràmits i efecte, en data 31-5-22 de 18 a 21h per videoconferència Zoom.

 • Conferència Segona Oportunitat CGAE

  Martí Batllori participa com a ponent en la Conferència  “Segunda Oportunidad, aspectos generales y en la Reforma Concursal”, del Consejo General de la Abogacía Española, en data 28 de març de 2022.

 • Webinar Segona Oportunitat ICAB

  Martí Batllori participa com a ponent en el Webinar "La Segona Oportunitat a l'Avantprojecte. Apunts per a la millora del mecanisme a l'Avantprojecte de transposició de la Directiva 2019/1023 de reestructuració i insolvència", organitzat per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, el qual té lloc el dimecres 28 de juliol de 2021.

 • Webinar Segunda Oportunidad: Jurisprudencia reciente y reformas TRLC

  Martí Batllori participa com a ponent en el Webinar "Segunda Oportunidad: Jurisprudencia reciente y reformas TRLC", organitzat per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, el qual tindrà lloc el dimecres 19 de maig de 2021.

 • Curs on-line Dret dels consumidors en l'habitatge i el sector bancari

  Martí Batllori participa com a ponent en el Curs on-line "Dret dels consumidors en l'habitatge i el sector bancari", organitzat per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, el qual tindrà lloc en les dates del 6 d'abril al 10 de juny de 2021.

   

 • Entrevista a Martí Batllori al programa Els matins de TV3

  Martí Batllori parla al programa Els matins de TV3 sobre el dret a la segona oportunitat.

 • VIII Congrès Aranzadi Concursal de Catalunya 2021

  Martí Batllori participa com a ponent al VIII Congrès Aranzadi Concursal de Catalunya que es celebrarà per streaming els dies 22, 23, 26, 27 i 28 d'abril de 2021. 

 • Martí Batllori rebrà la Medalla al Mèrit en el Servei de l'Advocacia

  Martí Batllori rebrà la Medalla al Mèrit en el Servei de l'Advocacia

  Martí Batllori rebrà la Medalla al Mèrit en el Servei de l'Advocacia per la seva intensa activitat d'incidència legislativa en la darrera dècada, principalment en relació al foment de la segona oportunitat com a solució a la insolvència, i en diverses iniciatives legislatives en defensa dels drets humans, del dret a l'habitatge i dels consumidors.

 • Guia de Bones pràctiques en matèria d’acord extrajudicial de pagaments, concurs consecutiu i exoneració del passiu insatisfet

  Guia de Bones pràctiques en matèria d’acord extrajudicial de pagaments, concurs consecutiu i exoneració del passiu insatisfet

  Martí Batllori participa com a ponent al webinar organitzat pel Consell de l'Advocacia Catalana. El webinar, sota el títol ” Guia de Bones pràctiques en matèria d’acord extrajudicial de pagaments, concurs consecutiu i exoneració del passiu insatisfet”, té lloc el divendres, 12 de març de 2021.

 • Jornada formativa Novetats jurisprudencials en matèria de Segona Oportunitat

  Jornada formativa Novetats jurisprudencials en matèria de Segona Oportunitat

  Martí  Batllori participa com a ponent a la jornada formativa organitzada per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Cantàbria. El webinar sota el títol "Novedades jurisprudenciales en materia de Segunda Oportunidad y derivados de la legislación aprobada en el estado de alarma" té lloc el dimarts 2 de març de 2021.

 • Fixació pel Tribunal Suprem dels criteris definitius per la reclamació de les despeses de formalització dels préstecs hipotecaris

  En data 27 de gener de 2021 ha estat dictada pel Ple de la Sala Civil del Tribunal Suprem (TS) la Sentència 35/202, que ve a unificar i fixar doctrina sobre els conceptes i els percentatges concrets que les entitats bancàries estan obligades a retornar als seus clients, en cas de declaració de nul·litat de la clàusula d’imposició de despeses de formalització del préstec hipotecari anteriors a l’entrada en vigor el 16-6-2019 de la Llei 5/2019 reguladora del contracte de crèdit immobiliari, és a dir, les despeses de notari, registre de la propietat, gestoria i informe de taxació.

  En concret, un cop declarada la nul·litat de la clàusula de despeses de formalització del préstec hipotecari continguda a la pròpia escriptura, les entitat bancàries estan obligades a retornar:

  i) el 50% de les despeses de notari, al ésser la seva intervenció d’interès tant del client com d’entitat bancària;

  ii) el 100% de les despeses de registre de la propietat, al inscriure’s la hipoteca al registre a favor de l’entitat bancària;

  iii) el 100% de les despeses de gestoria i el 100% de les despeses de l’informe de taxació, davant la falta d’una norma nacional aplicable en defecte de pacte que imposés als clients el pagament d’aquestes despeses. 

  L’acció per a reclamar la nul·litat de la clàusula de despeses de formalització del préstec hipotecari, com els efectes inherents a la mateixa, consistents en la devolució de quantitats pagades pels clients, és imprescriptible seguint el criteri jurisprudencial fixat per l’Audiència Provincial de Girona, que pot diferir del criteri jurisprudencial seguit per altres Audiències Provincials.

  Per contra no seran reclamables a les entitats bancàries, ni les despeses derivades de l’Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD), donat que les normes tributàries ja preveuen que el subjecte passiu serà el client (prestatari), ni les despeses de notari, registre de la propietat i gestoria relatives a l’escriptura de compravenda que s’hagués pogut signar conjuntament amb l’escriptura de préstec hipotecari. 

 • Jornada formativa Llei Segona Oportunitat

  Jornada formativa Llei Segona Oportunitat

  Martí  Batllori participa com a ponent a la jornada formativa organitzada per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia d'Albacete. El webinar sota el títol "Aplicación Práctica de la Ley de Segunda Oportunidad" té lloc el dimarts 26 de gener de 2021.

 • Taula rodona sobre mesures Covid

  Taula rodona sobre mesures Covid

  Martí Batllori participa com a ponent en una taula rodona organitzada pel Consell de l'Advocacia Catalana. El webinar, sota el títol  “Anàlisi RDL 37/2020, de 22 de desembre, sobre les mesures urgents davant les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports” té lloc el dimarts, 12 de gener de 2021