Despatx d’advocats especialitzat en dret concursal, d’empresa i de consumidors

Despatx d’advocats especialitzat en dret concursal, d’empresa i de consumidors

Consumidors i productes bancaris

Oferim assessorament en contractació bancària

Reclamacion judicials en relació a clàusules abusives, com clàusules sòl, despeses de formalització, venciment anticipat, IRPH, o mala praxis bancària, com swaps, estructurats, accions, 

 Consumidors i productes bancaris 0

Altres especialitats

Mercantil

Mercantil

Oferim assessorament a les empreses tant en l'àmbit societari, com en situacions de conflicte o de crisi, amb una especial dedicació a l'empresa familiar, contractació mercantil, nacional i internacional, secretaria de consells d'administració, assessorament a administradors i directius, redacció de protocols familiars, a socis en conflictes societaris, competencia deslleial, propietat industrial i propietat intel·lectual i reclamació d'impagats.

Implantem programes de compliment normatiu (compliance)

 

Civil i immobiliari

Civil i immobiliari

Oferim assessorament en dret registral i hipotecari, obligacions i contractes, contractació immobiliària, arrendaments urbans i rústics, propietat horitzontal. També assessorem en dret matrimonial i de família, en successions i herències.

Noves tecnologies i protecció de dades

Noves tecnologies i protecció de dades

Oferim assessorament sobre els aspectes jurídics de les tecnologies de la informació i la comunicació. Assessorem l´emprenedor de base tecnològica, redactem contractes relatius a drets d´autor, marques, noms de domini o a transferència de tecnologia.

Adaptem les empreses a la normativa sobre protecció de dades: establim mesures de seguretat, realitzem auditories, i formem els treballadors en la matèria.